Εκδήλωση του Λυκείου Πεντάπολης Σερρώνμε τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων για την Ηλιαχτίδα