Οργάνωση τριήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου Μάης 2018