2Απριλίου 2021.Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.Σκέψεις γονέα με αφορμή τη μέρα αυτή