Διαδικτυακό Σεμινάριο σε θέματα <<Πρώτων Βοηθειών>>