ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 4037(2855)14-6-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡΘΡΟ  9