Συνάντηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων Φίλων &Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Σερρών <<Η Ηλιαχτίδα>>
στις 8 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30πμ διοργανώνει στο χώρο του
Συλλόγου Κομνηνών &Κιθαιρώνος (Γωνία),συνάντηση με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση
των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο, σε θέματα λειτουργίας των
ομάδων δημιουργικής απασχόλησης που ήδη λειτουργούν στο χώρο του Συλλόγου.

Εισηγήτρια της ενημέρωσης είναι η κ. Μαυροπούλου Σοφία επίκουρη καθηγήτρια του
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Βόλου με ειδίκευση στον
Αυτισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστόπουλος Γεώργιος                Κομητούδη Θά λεια